*Lehim çubuğu 50mmx1.3mmx3.2mm HARRIS O TWEMPZ-10407

This product is no longer available.


These prices do not include Value Added Tax (VAT)    Bu qiymətlərə Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) daxil deyil