15mm L-165mm 1000V VDE Torx Ratchet Wrench BOSI BS600235

  63.2800 AZN 63.2800 AZN 63.28 AZN

  63.2800 AZN

  Option not available

  This combination does not exist.

  Add to Cart

  15mm L-165mm 1000V VDE Torx Ratchet Wrench BOSI BS600235


  These prices do not include Value Added Tax (VAT)    Bu qiymətlərə Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) daxil deyil